BOCINS DE TRADICIÓ. Per l’agost…

Agost
El nom d’aquest més prové del fet que en el calendari romà estava dedicat a l’emperador August. Anteriorment se’l coneixia com a sextilis; era el sisè mes de l’any, amb una durada de vint-i-nou dies. Ara bé, li van afegir dos dies més —manllevats al febrer— per tal d’igualar-lo amb el juliol, dedicat a Juli Cèsar.
Els refranys del mes d’agost ens anuncien que la llum solar va de baixa i que els fruits tardans ja estan a punt de caramel.
A. Serés, «El calendari català».
A: Festa, tradició i identitat.
Barcelona: F. Jaume I, 2003, pàg. 42.

Full de juny del Calendari 2012 de tradicions i costums. Foto: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Il·lustració del full de juny del Calendari 2012 de tradicions i costums. Foto: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Anuncis